Ki Cendhala Geni 5

Resi Gajahyana pernah mengatakan kepadanya bahwa seseorang membentuk dirinya berdasarkan kebiasaan baik yang sudah menjadi tradisi atau bertentangan dengan tradisi. Bondan Lelana sepenuhnya menyadari...

Panembahan Tanpa Bayangan 11

Ki Winatra melanjutkan,” Dalam kaitan dengan ilmu yang ada pada dirimu, maka sebenarnya ilmu itu bukan seperti barang yang mudah dipindahkan atau dipegang. Akan...

Panembahan Tanpa Bayangan 10

Untuk beberapa lama Mayang Sari melakukan olah gerak yang sangat pelan tetapi dalam lambaran tenaga cadangan yang sangat kuat. Di tengah keadaan seperti itu,...

Idealisme Kolor Ketua Parpol

Sambil menunggu jatihnya buah asem dari wit asem, mari kita ngomel dahulu... Pada dasarnya negara ini sudah penuh dengan orang-orang bertopeng depan belakang. Di...

Ki Cendhala Geni 4

Lutut kanan Mpu Gemana mengarah masuk ke tulang rusuk kiri Bondan, Bondan segera menarik tubuhnya kebelakang namun itu sebuah gerak tipu Mpu Gemana. Ketika...