Regol Witasem

Assalamu alaikum. Salam dan sholawat terpanjatkan pada Nabi Muhammad hingga akhir jaman.

Sugeng rawuh. Selamat datang. Republik Wit Asem merupakan wadah untuk berkarya tiada henti dalam ceritera. Pesan luhur kemanusiaan yang terkandung dalam budaya selalu mendapatkan jalan keluar agar dapat disampaikan. Melalui kisah olah kanuragan, kiranya perlu untuk merenungi sepenggal pesan Ki Buyut Mimbasara.

Jadilah orang yang berani, tabah, kokoh dalam pendirian. Jangan mengikuti kemauan orang bodoh yang terombang-ambing dalam kegelapan.

Pujangga Jawa, Ki Buyut Ranggawarsito menuliskan :

Mula sing tatag, sing tabah, sing kukuh, jo kepranan ombyak ing zaman

Selanjutnya, kami mempersilahkan Anda untuk merasa nyaman dalam membaca. Dengan membaca kisah untuk menggali khazanah moral dan ajaran-ajaran yang kiranya dapat membawa manfaat bagi kita semua.

Wassalam.

Semoga Bermanfaat 

Kritik dan Saran : cersiljawa@gmail.com

Ceritera bersambung dapat diikuti perkembangannya di pekarangan Regol Wit Asem.