Pengumuman : Tidak Melanjutkan ADBM

Sanak kadang,  kerabat dan handai taulan para pecinta Api di Bukit Menoreh.  Assalamu alaikum wa rahmatullah.  Semoga sejahtera selalu terlimpah bagi kita semua. Dengan...

Panembahan Tanpa Bayangan 3

Sarjiwa telah memilih tempat yang tidak begitu jauh dari aliran parit yang agak lebar. Agaknya Ki Winatra mulai menempatkan Sarjiwa sebagai pimpinan rombongan dengan...