Rapuh

KKG – Jati Anom Obong 26

Toh Kuning – Alas Kawitan 4

KKG – Jati Anom Obong 25

Liris : Kemerdekaan Bagi Butha Cakil

Liris : Butha Cakil

PERJUANGKAN AKU

Liris : Kemerdekaan Melawan Butha Cakil

Liris : Dirgahayu RI! Aku adalah Butha Cakil

Liris : Belantara Mumet